Barion Pixel

Vágyaim.hu

 

 

Oldalunk kizárólag 18 éven felülieknek szóló, erotikus jellegű tartalmakkal foglalkozik és az alapvető működéshez, valamint a személyre szabott élményhez szükséges cookie-kat használ.

Kérünk, nyilatkozz, hogy máris folytathasd a böngészést!

Részletes információkat az Adatkezelési tájékoztatóban találsz.

Ajándékutalvány

Általános információk a Vágyaim.hu ajándékutalványról.

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Vágyaim.hu / Webshop Logisztika kft. (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-953952, adószáma: 23121076-2-41, továbbiakban: Vagyaim.hu) által a Vevő részére átadott Vágyaim Ajándékutalvány (továbbiakban: Utalvány) használatának részletes szabályait tartalmazzák.

 

Fogalmak 

Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Utalvány használatát az Utalványbirtokosoknak biztosítani.

Utalvány: egy előre legyártott készletből, a Vevő által a Vagyaim.hu magyarországi üzletében vagy online előre meghatározott forint összegben megvásárolható egyedi kóddal ellátott utalvány. Az utalvány az ellenérték kifizetését követően azonnal átvehető (online vásárlás esetén később kerül kiszállításra).

Utalványbirtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Utalvány jelen Szerződés szerinti használatára.

 

Az ajándékutalványok típusai 

A vagyaim.hu az alábbi típusú utalványokat bocsátja ki: 

 

Az ajándékutalványra vonatkozó rendelkezések

Szerződés létrejötte és megszűnése

A Szerződés a Vagyaim.hu üzletekben megvásárolható Utalvány átvételével és a megadott címletérték Vevő általi, az Utalvány átvételével egyidejű megfizetésével jön létre.

Az Utalvány vásárlása kizárólag készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges.

Az Utalvány újból nem feltölthető.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalvány megvásárlásakor a feltöltés ellenértékéről a Vagyaim.hu az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki, mivel a feltöltés nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az Utalványbirtokos az Utalvánnyal történő vásárlásai során jogosult a Vagyaim.hu magyarországi üzletében egyszerűsített készpénzfizetési számlát kérni.

A Szerződés megszűnik:

  • az Utalvány egyenlegének, feltöltési értékének elhasználásával
  • az Utalvány felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával
  • A Vagyaim.hu jogutód nélküli megszűnésével.

A Szerződés megszűnését követően az Utalvány nem használható.

A Vagyaim.hu az érvényesség lejártát követően a fennmaradt egyenleget nem fizeti vissza.

A Vagyaim.hu az Utalványt nem vásárolja vissza. A Vagyaim.hu kivételes esetben, saját döntése alapján, méltányosságból visszavásárolhatja az Utalványt, amelyre kizárólag az ügyfélszolgálattal való egyeztetést követően van lehetőség, az üzletekben nem. A fennmaradó egyenleg kifizetése kizárólag átutalással történik.

 

Az Utalvány használata

Az Utalvány nem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Utalvány az érvényességi idején belül – megvásárlástól számított 3 év – mindenkori egyenlege erejéig használható a Vagyaim.hu magyarországi üzletében. A Vagyaim.hu magyarországi üzletében az Utalványt bármely termék megvásárlására fizetési eszközként elfogadja.

Az Utalvány másik Utalvánnyal, illetve más fizetési eszközzel együttesen is használható.

Az Utalvány készpénzre nem váltható, vásárláskor készpénz vissza nem adható. Az Utalvány összegére kamatot nem fizetünk, az Utalvánnyal történő fizetésre tranzakciós költséget nem számolunk fel.

Fizetés előtt az Utalványbirtokos közli, hogy Utalvánnyal kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Utalványt a Vagyaim.hu pénztárosának, aki fizetési tranzakciót indít az Utalvánnyal.

A Vagyaim.hu műszaki, technikai rendszerének üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az Utalvány nem használható. Ekkor, illetve az utalványelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni.

A Vevő illetve az Utalványbirtokos felelőssége az Utalvány biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Vagyaim.hu az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Utalvány letiltása nem lehetséges. A Vagyaim.hu nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Utalvány nem rendeltetésszerű használatából vagy az Utalvány használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a Vagyaim.hu-t azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Utalványbirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat. 

Kérjük, az Utalvány használata során vegye figyelembe, hogy ha azzal fizetett, akkor az adott tranzakciót már nem lehet visszavonni, megállítani.

Az Utalvány átvételét követően a Vagyaim.hu kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Utalvány cseréjét, vagy az egyenleg visszafizetését, ha az Utalvány a Vagyaim.hu-nak felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak az üzletben elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, amelyet a Vagyaim.hu vizsgálata is megerősíti. Az Utalvány cseréje, vagy az egyenleg visszafizetése ebben az esetben az Utalványbirtokos ügyfélszolgálathoz eljuttatott kérelmére lehetséges. Visszafizetés kizárólag átutalással történik.

 

Egyéb rendelkezések

Vevő, illetve az Utalványbirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a Vagyaim.hu ügyfélszolgálatához fordulhat, a következő telefonszámon: +36 20 808 9009; vagy e-mail címen: info@vagyaim.hu

A Vagyaim.hu a mindenkor hatályos Szerződést az alábbi helyeken teszi elérhetővé a Vevő, illetve az Utalványbirtokos részére:

Az Utalvány anonim; az Utalvány megvásárlása és felhasználása is anonim módon történik. Ha az Ön megkeresésére mégis sor kerül az Utalvánnyal kapcsolatban személyes adatok kezelésére, akkor arra – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a Vagyaim.hu adatkezelési szabályzata vonatkozik azzal, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a megkeresés teljesítésére, kezelésére használjuk fel.

A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek békés úton kísérelnek meg rendezni. Annak sikertelensége esetén a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Jelen Szerződést a Vagyaim.hu jogosult a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, tájékoztatása mellett módosítani. A Vevő tájékoztatása a Vagyaim.hu weboldalán (www.vagyaim.hu/ajandekutalvany), illetve az üzletben történik.

Keresés